Barokken

Nytt (13.09.00):

Jeg har begynt å stappe inn støff fra Dance Macabre-kompendiet, foreløpig under personer.

Og så holder jeg på med litt redesign med navigeringslinje på toppteksten (se f.eks. pave Innocens X for eksempel).

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!

Velkommen, mine damer og herrer! Her vil De etterhvert kunne finne mer enn De noensinne har ønsket å vite om barokken, for bruk i rollespill - særlig levende rollespill, men også verbalt rollespill.

...barokken...

barokk, stilart som avløste renessansen i 1500-årene og ble avløst av rokokkoen i 1700-årene. B. er ofte preget av trang til virkningsfullhet, bryter derfor ofte med det naturlige (f.eks. firkantede busker i hagen) og gir avkall på enkelhet og ro, virker derfor ofte overlesset. I motsetning til den klassiske stils enkle strenghet er b. yppig, følelsesfull, praktfull og malerisk.
(Cap-leksikon, 1981)
barokk, ... besynderlig, burlesk, grotesk ...
(Norsk illustrert ordbok, 1993)

...etterhvert...

Som De knapt kan unngå å legge merke til, ærede leser, er sidene for øyeblikket mer preget av tomrom enn av innhold. Disse tomrommene vil utvilsomt bli fylt, ikke bare ved at jeg selv øser av min visdom, boksamling og streiftog rundt i verdensveven, men - tør jeg håpe - ved at også De bidrar med det De måtte ha, av stort og smått. De kan enten sende Deres bidrag direkte til meg, eller bidra på det barokke forum på laiv.org.

...vite...

Det De finner her er ikke nødvendigvis 100% historisk korrekt. Finner De blatante feil i noe som foregir å være historisk informasjon, så si gjerne fra!

Her er også rom for beskrivelser av barokken ikke slik den var, men slik den burde, kunne, ikke kunne eller slett ikke burde være. Jeg nevner i fleng: Nesten-men-ikke-helt-historisk barokk (f.eks. med likestilling), alternativ historie-barokk (f.eks. barokk i en verden der Amerika oppdaget Europa og ikke omvendt), tidsreisebarokk, SF-barokk, fantasybarokk... Mulighetene er legio, mine damer og herrer, og kun fantasien setter grenser!

...bruk...

De er velkommen til å bruke informasjonen her til egne arrangementer, gjengi tekst her i egne kompendier osv. Husk å si fra at De har hentet det herfra, og oppgi adressen til disse sidene.

Bidragsytere

I alfabetisk rekkefølge (etter fornavn): Elin Bardal, Hilde Austlid, Irene Solberg, Kristian Jess.

En særskilt takk til Elin Bardal og Irene Solberg, for lov til å bruke kompendiet fra Dance Macabre. (Jeg er ikke ferdig med å legge det ut ennå, jobber med saken!)


Vevredaktør: Hilde Austlid, austlid@online.no